ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آخ که نمیدونی عجب دردی داره عاشقی