ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آهنگ تورتو که پهن میکنی ماهی میشم تو دریا