ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آهنگ حرف دل زیاد بُود ولی کو گوش شنوا