ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آهنگ رسیمسه لب مرز دیوانگی تو چیدو مه کفتمسه آوارگی