ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آهنگ یکی تو دلمه فرق داره باهمه با صدای زن