ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آکورد گیتار آهنگ اتفاق از روزبه بمانی