ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

انگار یه سطل لیدوکایین و شیاف کردی