ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

اکورد اهنگ کوه یخ فرزاد فرزین