ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بارون سیاوش قمیشی تو بارون که رفتی