ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بیت اهنگ پوبون قلب شیشه ای