ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تموم شد دختر کوچولو رسید این قصه به غروب