ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توی شهر عاشقا یه شازده پسر عصبی