ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خسته م