ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تو این نمه نمه بارون مثل لیلی مثل مجنون