ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تو عاشق نبودی که بفهمی از سیاوش قمیشی