ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تو قاب چشماتم میبینی که من هرجایی میرم