ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تو ماه شبمی تو تاج سرمی ریمیکس