ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جاساز ها پیدا نمیشه با صفر شویی کارواش ها