ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

جهانی را تصور کن، پر از لبخند و آزادی