ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت