ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خواستیم بره نونمون تو روغن خونمون تو شیشه رفت