ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خیال میکردم عاشقت نمیشم با گیتار