ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خیلی سخته حساب گریه هام از دستم رفته