ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

خیلی ممنون واسه هرچی که آوردي به سرم