ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده