ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

متن گیسو پریشان روی بر نگردان آرون افشار