ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

منو برد به همان شبی که به چشای تو زل میزدم