ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم