ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

من میشم اون آرتای قبل ما شدیم کارمای هم