ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مهدی جهانی دلم پیشته با کیفیت 320