ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مو براش دریا شدم او با برکه میپرید مو براش فردا شدم به گذشته میرسید