ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن