ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پر میزنه مجید رضوی موزیک ویدئو