ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

چادر نماز گل گلی پشت بومای کاگلی