ریتمی تمامی فعالیت های ریتمی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

چشمات هم جلوی منو نمیتونه بگیره